miercuri, 27 mai 2020

Anunt inscriere 2020/2021Grădiniţa cu Program Prelungit „Clopoţica”, Oraşul Urlaţi
ANUNȚ

       Începând cu data de 09 iunie 2020 încep înscrierile la Grădiniţa  cu program prelungit „Clopoțica” Urlați pentru anul şcolar 2020-2021 astfel:
Ø Prima etapă de înscriere: 09.06.2020-26.06.2020 ;
  Înscrierea se face   în format electronic pe adresa  de  mail urlatigradinita@yahoo.com  sau prin depunere la secretariatul unității.
Ø A doua etapă de înscriere : 20.07.2020 – 31.07.2020;
Ø Etapa de ajustări : 11.08.2020-31.08.2020.
         Pentru înscriere Consiliul de Administrație al  Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi a stabilit următoarele criterii specifice de selecție a dosarelor, avizate favorabil de  ISJ Prahova:

-         Frecventarea Creșei Urlați în anul școlar 2019-2020 ;
-         Copiii ai căror părinți dovedesc că sunt salariați;
-         Locuitori care au domiciliul stabil sau flotant în orașul Urlați.
           Înscrierile se fac în  limita locurilor disponibile.
           Pentru înscrierea electronică vă rugăm să scanați și să trimiteți documentele următoare pe adresa de mail urlatigradinita@yahoo.com. Subiectul mail-ului  va fi „înscriere-numele-prenumele” preșcolarului.

Pentru înscrierea directă la unitate vă așteptăm cu dosarul la sediul nostru din Urlați, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 în zilele de luni și miercuri între orele 13-15, iar marți-joi-vineri între orele 10-12. Relații suplimentare la tel. 0244. 272.118.

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAM PRELUNGIT: 
(in copie)
Ø CERERE TIP (descarca cerere);
Ø CERTIFICAT NAŞTERE COPIL;
Ø CARTE IDENTITATE PĂRINŢI / TUTORE / REPREZENTANT LEGAL;
Ø DOVADA VIZEI DE FLOTANT (UNDE ESTE CAZUL);
Ø ADEVERINŢE DE SALARIATI  ALE PĂRINȚILOR  CU SALARIUL MENŢIONAT SAU CU MENŢIUNEA „CONFIDENŢIAL DAR MAI MARE DECÂT MINIMUM PE ECONOMIE”;
Ø  ADEVERINȚĂ  FRECVENTARE CREȘĂ 2019/2020 (UNDE ESTE CAZUL);
Ø   HOTĂRÂRE  JUDECĂTOREASCĂ  DIVORȚ (UNDE ESTE CAZUL);
Ø CERTIFICAT ÎNCADRARE GRAD  DE HANDICAP (UNDE ESTE CAZUL)
ØDOSAR CU ŞINĂ DE ÎNCOPCIAT; 1
⁕AVIZ EPIDEMIOLOGIC COPIL CU VACCINĂRILE;
                     ⁕ADEVERINȚĂ INTRARE ÎN COLECTIVITATE – FORMAT A4;
                     ⁕ADEVERINŢĂ SĂNĂTATE PĂRINŢI;
 


DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAM NORMAL: (in copie)
Ø CERERE TIP (descarca cerere);
Ø CERTIFICAT NAŞTERE COPIL;
Ø CARTE IDENTITATE PĂRINŢI / TUTORE / REPREZENTANT LEGAL;
Ø CERTIFICAT GRAD DE HANDICAP ( DACĂ ESTE CAZUL);
Ø COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ ( DACĂ ESTE CAZUL);
  Ø   UN  DOSAR CU ŞINĂ DE ÎNCOPCIAT;
             ⁕ADEVERINŢĂ MEDICALĂ  INTRARE  ÎN COLECTIVITATE –    
                              FORMAT A4;

 NOTĂ:
⁕DOCUMENTELE NOTATE  CU ASTERISC(⁕ ) SE ADUC LA ÎNCEPEREA CURSURILOR  ANULUI ȘCOLAR  2020/2021   PENTRU  COMPLETAREA  DOSARULUI  EXISTENT LA  ÎNSCRIERE.

Director,
Prof. Nicolai Cristinamiercuri, 8 mai 2019

Dezbatere - "Educația ne unește"


Educația ne unește


          La Grădinița cu program prelungit ,,Clopoţica”  Urlați s-a desfășurat în data de 8 mai 2019, într-un cadru ospitalier și profesionist, dezbaterea județeană ,,Educația ne unește’’.
Doamnele inspector pentru educație timpurie prof. dr. Ilie Mariana și prof. Costeleanu Maria Carmen au pus în discuția colegelor educatoare din județ viziunea Ministerului Educației Naționale cu accent pe problematica învățământului preșcolar.
Analiza de tip SMART  a materialului vizionat a reliefat principalele responsabilități ale sistemului public de educație, cât și valorile pe care se construiește educația viitorului.

luni, 11 iunie 2018

Hotararea nr. 27


HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE
nr. 27 din 11.06.2018

            Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit Clopotica Orasul Urlati  întrunit în şedinţă în data de 11.06.2018
    având în vedere:
-          Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.96;
-         În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;
-         Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor al Consiliului de Administratie din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi;
-         Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.

HOTĂRĂŞTE:
 Art.1. Se aproba functionarea gradinitei pe perioada verii, in cf cu ROFUIP 5079/2016.
Art.2. Se aproba criteriile de selectie a dosarelor de inscriere a prescolarilor pentru anul scolar 2018-2019 in cf.cu ROI.
Art.3. Se aproba desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor.
Art.4. Se aproba efectuare curs responsabil cu protectia datelor.

                            Un exemplar din prezenta hotărâre se afiseaza.
   


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Secretar C.A.,
 Director, prof. Nicolai Cristina                                               Iovu Mihaela   Hotărârea nr.27  din data de 11.06.2018 a fost  adoptată cu         voturi  pentru.

Hotararea nr. 26


HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE
nr. 26 din 11.06.2018

            Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit Clopotica Orasul Urlati  întrunit în şedinţă în data de 11.06.2018
    având în vedere:
-          Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.96;
-         În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;
-         Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor al Consiliului de Administratie din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi;
-         Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.

HOTĂRĂŞTE:
 Art.1. Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna mmai 2018  in cuantum de 533 ron.
 
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
                                   - Administratorului financiar;
                                   - Spre afișare;
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Secretar C.A.,
 Director, prof. Nicolai Cristina                                               Iovu Mihaela   Hotărârea nr.26  din data de 11.06.2018 a fost  adoptată cu         voturi  pentru.


vineri, 11 mai 2018

Hotararea nr. 25


HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE
nr. 25 din 11.05.2018

            Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit Clopotica Orasul Urlati  întrunit în şedinţă în data de 11.05.2018
    având în vedere:
-          Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.96;
-         În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;
-         Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor al Consiliului de Administratie din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi;
-         Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.

HOTĂRĂŞTE:
 Art.1. Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna aprilie 2018  in cuantum de 432 ron.
 
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
                                   - Administratorului financiar;
                                   - Spre afișare;
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Secretar C.A.,
 Director, prof. Nicolai Cristina                                               Iovu Mihaela   Hotărârea nr.25  din data de 11.05.2018 a fost  adoptată cu         voturi  pentru.

vineri, 27 aprilie 2018

Hotararea nr. 24


HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE
nr. 24 din 27.04.2018

            Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit Clopotica Orasul Urlati  întrunit în şedinţă în data de 27.04.2018
    având în vedere:
-          Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.96;
-         În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;
-         Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor al Consiliului de Administratie din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi;
-         Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.

HOTĂRĂŞTE:
 Art.1. Se aproba validarea lista finala a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransfer.

                            Un exemplar din prezenta hotărâre se afiseaza.
   
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Secretar C.A.,
 Director, prof. Nicolai Cristina                                               Iovu Mihaela   
Hotărârea nr.24  din data de 27.04.2018 a fost  adoptată cu         voturi  pentru.

marți, 17 aprilie 2018

Hotararea nr. 23


HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE
nr. 23 din 17.04.2018

            Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit Clopotica Orasul Urlati  întrunit în şedinţă în data de 17.04.2018
    având în vedere:
-          Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.96;
-         În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;
-         Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor al Consiliului de Administratie din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Clopoţica’’, Oraşul Urlaţi;
-         Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.

HOTĂRĂŞTE:
 Art.1. Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna martie 2018  in cuantum de 579 ron.
 
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
                                   - Administratorului financiar;
                                   - Spre afișare;
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Secretar C.A.,
 Director, prof. Nicolai Cristina                                               Iovu Mihaela   Hotărârea nr.23  din data de 17.04.2018 a fost  adoptată cu         voturi  pentru.